Tjänster

IT – Drift och underhåll

Optimerad IT-infrastruktur. Uppdateringar, kontroller, övervakningar, backuper… Vi har i dagsläget ett flertal kompetenta IT-tekniker / teknikkonsulter...