Tjänster

IT – Drift och underhåll

Optimerad IT-infrastruktur. Uppdateringar, kontroller, övervakningar, backuper… Vi har i dagsläget ett flertal kompetenta IT-tekniker / teknikkonsulter...

Dokumenthantering

“Lösningar för digitalisering och utskrift.” Managed Document Services – Skriv ut mindre genom smart dokumenthantering....