Ibas dataräddning

IT – Drift och underhåll

Optimerad IT-infrastruktur. Uppdateringar, kontroller, övervakningar, backuper…

Vi har i dagsläget ett flertal kompetenta IT-tekniker / teknikkonsulter som besitter en oerhörd mängd samlad erfarenhet och kompetens.

Funktionsavtal för IT- service är något många av våra kunder valt att teckna.
För en fast månadsavgift säkerställer du att era servar och datorer alltid har de senaste
programvarorna, vi ordnar med online-backup som säkrar dina data om något oförutsett
skulle hända. Vi gör även en fullständig dokumentation av er utrustning samt mycket mer.

Vi erbjuder även timbankar, där du själv i konsultation med någon av våra tekniker köper ett valfritt antal timmar som det sedan står er fritt att nyttja när de bäst behövs.

Vi skräddarsyr lösningar individuellt för varje kund, så vill du slippa lägga energi på nätverksproblem, serverkrascher osv. är du hjärtligt välkommen att kontakta oss för en optimerad IT-miljö.