Service

Service och underhåll av kontorsmaskiner

När du uppdaterar er kontorsmiljö med en multifunktionsmaskin från oss köper du inte bara en maskin. Du tecknar även ett avtal om service med ett företag som haft fungerande utskriftslösningar som en av sina huvudsysslor i över trettio år.

Det som ingår i ett driftsavtal är inte bara förbrukningsartiklar, det är även en unik sammansättning av erfarenhet, servicekänsla och kompetens som endast erhålls genom åratal av kundkontakter.

Din serviceanmälan tas om hand av servicechefen/koordinatorn som ser till att dela ut uppdragen över regionen så att väntetiden blir så kort som möjligt.

För felanmälan vänligen ring: 054 – 17 54 12 eller fyll i formuläret nedan.
För tonerbeställning ring:054 – 17 54 00

Felanmälan

(Vänligen notera ev. felkod)

Mätaravläsning

Mätarställning: